Hoop

Hoop

Plotseling klonk daar een keiharde schreeuw: ‘IK WIL NIET MEER’! Dit doet zoveel pijn, Ik Kan niet meer! Kom op: nog even volhouden klonk een vriendelijke stem, bijna en dan weet je waarvoor je dit hebt gedaan. Even later klonk er gehuil vanuit de kamer en was er een grote ontlading van vreugde! Tranen van geluk stroomde over hun wangen, Alle pijn in één keer vergeten. Jullie zoon ziet vandaag het levenslicht!

Stel dat je als vrouw wel weeën zou krijgen en er zou geen bevalling komen? Je zult niet een baby krijgen als loon, maar alleen de pijn van weeën hebben, dat zou toch een uitzichtloze situatie zijn?

Deze wereld gaat verloren
Toch zal dit met de wereld gaan gebeuren! Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën. Onderdrukking vervolging en misleiding zal steeds groter worden. En als deze tijd niet verkort zou worden dan geen enkel mens worden gered!
Getuigen
Wij zijn geroepen om te getuigen, om het goede nieuws over de wereld te verspreiden. Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, Hij heeft alleen maar geduld met ons, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Er zal feest in de hemel zijn! Er zal meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Maar wie stand houd en geloofd in Jezus zal worden gered.

Voorbereiding
Nu bereid Hij een plaats voor ons zoals wij de babykamer in orde brengen met de komst van een kindje. Als je bevalt weet je dat je straks een kindje in je armen houdt. Dat goede nieuws als kersverse ouders wil je dan aan iedereen vertellen toch?

Wat als wij onze mond houden?
Want hoe kunnen mensen in Jezus geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Jezus horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Goed nieuws maar hoeveel tijd is er nog?
Wij mogen ons leven delen met mensen en uitdelen aan hen die Jezus nog niet kennen. Of dat nu op je werk is met een collega, of met je buurman of buurvrouw, of je team waarin je sport, als christen mogen we goede nieuws verkondigen. De tijd dringt wij weten niet hoelang nog. Wees daarom waakzaam want jullie weten niet op welke dag jullie HEER komt. Dan zal men de mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister om die in Hem geloven te redden. En elk oog zal Hem zien. Jezus wil ons redden en als we zijn redding niet aannemen zijn de gevolgen voor onszelf. Of voor die leuke collega die Jezus niet kent of je teamgenoot van sport, of vul zelf maar een naam in van iemand die Jezus niet kent. Dan wordt het een eindeloze uitzichtloze weeën-storm zonder bevalling. Vol pijn en verdriet en eenzaamheid. Daar moet je toch niet aan denken.

Ga en vertel
God strekt zijn hand uit en biedt uitkomst Zoals een moeder haar zoon troost zo zal Ik jullie troosten spreekt de HEER. Ik heb een hoopvolle toekomst zonder verdriet rouw of pijn. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift.
Wij mogen Jezus verkondigen want Hij heeft voor ons een hoopvolle toekomst.