kerk, maar dan anders..

 Kerk: Jezus zegt: “Waar twee of drie in mijn naam vergadert zijn, daar ben ik in hun midden.” Is het zo simpel dan? Misschien wel!

Een andere kijk op kerk zijn.
In onderstaande tekst leggen we kort uit hoe wij kerk zijn voor ons zien.
Specifiek gericht op wat wij gaan doen in Scandinavie.
Sleutels hierbij zijn:
– kleine groepen (smallchurches) zijn de kerk.
– Groeien, discipelschap, vermenigvuldigen en splitsen.

Een erg mooie beschrijving over smallchurches fo huiskerken. vind je in het boekje ‘De kerk in huis”. Je mag dit boekje downloaden en gebruiken. Alleen het voorwoord is in het Engels,

GRATIS E-BOOK: Lees dit verhelderende boek over Gemeente aan huis.Nederlandse vertaling !

De kleine groep is de kerk.

Dus NIET: celgroepen zijn een mogelijkheid in het kerkelijk leven, net als vele andere groepen .
Maar celgroepen zijn de kerk. In veel kerken zijn er kringen. Maar die kringen zijn een bijproduct van het kerk zijn.

Samen vieren.
Eventueel  grotere (zondagse) samenkomsten met meerdere cellen is het bijproduct van de celgroei.
Jou kerk, gemeente is de Smallchurch.

Discipelschap:
In celgroepen ken je elkaar,
Groeien in geloof: Dus ook oefenen in gaven van de geest. Aan iedereen heeft de Heilige Geest gaven en bedieningen gegeven
Elkaar helpen, voor elkaar bidden, maar ook praktisch omzien.

Specifieke smallchurches
Ontstaan van doelgroep specifieke smallchurches. Dit kan door imstandigheden, bijvoorbeeld een uur na het werk, of door specifieke interesse. Bijvoorbeeld een sportcommunity die uitgroeit tot Smallchurch.

Smallchurches zijn de sleutel voor evangelisatie:
Samen leven, getuigen en behulpzaam zijn als sleutels om mensen te bereiken.
DOEL VAN EEN CELGROEP IS GROEIEN, EVANGELISEREN
Je kunt makkelijk mensen meenemen. Laag drempelig.

De gemeente die samenkomt heeft vanaf het begin al een visie voor een nieuwe, een volgende gemeente. Van elke gemeente die uit de Smallchurch wordt geboren, verwachten we dat die ́zwanger ́ is van een volgende gemeente.

Gevaar:
Smallchurch word een évangelisatiehulpmiddel naast de bestaande kerkstructuur. Just another groep.

Hoe zou het er uit kunnen zien?

We hebben open samenkomsten en iedereen is welkom om mee te doen. We lofprijzen Jezus en zijn er op gericht elkaar in liefde op te bouwen. Iedereen is belangrijk. We lezen de bijbel samen en praten er met elkaar over op een informele manier. Iedereen die mee wil doen met het lezen en de discussie is welkom. Alle dingen zijn bedoeld om elkaar te bemoedigen.

De groep bidt voor elkaar, voor andere gemeentes, voor familie, bekenden, vrienden en buren; we bidden voor de regering van ons land. We bedienen elkaar door gebed, profetische woorden, de gaven van de heilige Geest en door elkaar te voorzien in materiële noden, alles zoals de Heer ons leidt. Vaak eten we samen en vieren we avondmaal –
(citaat ‘de kerk in Huis -blz 5’)

STEUN ZENDING IN ZWEDEN FINANCIEEL
nieuwsbrief-icoon
Meld je aan voor de nieuwsbrief