Financiële Ondersteuning

U kunt onze missie “Elke stad, elk dorp een levende gemeente van Jezus” in de Scandinavische landen op twee manieren steunen.
Door lid van de Gideonsbende te worden of via ander financieel support..
Wij zijn hoe dan ook dankbaar om samen te mogen werken in Gods Koninkrijk

Zelfs een ogenschijnlijk kleine daad van vrijgevigheid kan uitgroeien tot iets wat de grenzen overschrijdt van wat we ooit konden vragen of voor mogelijk konden houden – Henri Nouwen.