Raising Gods New Army of Volonteers

Gebed is de motor achter alle plannen. God heeft een plan en wij  mogen daarbij aanhaken. Zo hebben we ook biddend gezocht naar de “volgende stap”.
Op deze pagina nemen we je mee in dit proces van bidden en zoeken en wat daar uit is gekomen.

Wat is het Plan ?

Onze missieplannen als we terug zijn in Nederland

Prayerrooms / netwerken.
Het opzetten van internationale gebedsgroepen (online) samen met bestaande en nieuwe netwerken. Vanuit gebed ontstaan de contacten waar we verder mee mogen werken. Vanuit hier ontstaan nieuwe plannen hoe en waarheen we mensen kunnen gaan uitzenden.

‘Raising Gods new army of volunteers”
Het toerusten van een nieuw leger van vrijwilligers. Mensen die een korte tijd getraind  worden met als doel uitgezonden te worden voor de short mission die we samen met de partners opzetten. Training zodat de teams die uitgezonden worden ,bijvoorbeeld, bekwaam zijn in het opzetten van sportcommunity, opzetten van huiskerken, doorgeven van discipelschap.

Shortmission
De getrainde teams gaan voor shortmission naar de kerken /organisaties waar we via de gebedsgroepen mee verbonden zijn. Voorwaarde moet zijn dat de ontvangende groep ook zelf een team heeft die getraind kan worden en bereid is om dit verder uit te bouwen. Shotmission kan gaan van 1 week tot een aantal maanden.  
Hierbij ligt voor ons de focus op Scandinavië maar is de optie Eurazië open.

Coaching:
Na de shortterm mission willen we graag verder oplopen met de dingen die zijn gestart. Hierin coachen en kijken hoe dit mogelijk verder uitgebouwd kan worden naar nieuwe chuchplants. Plekken waar mensen God kunnen ontmoeten, een keus voor Jezus leren maken, gediscipeld worden en leren om anderen te discipelen.
Samen onderweg zijn, meekijken, checken hoe het gaat en bijsturen daar waar nodig is om het doel te behalen.

 

.

Hoe zijn deze plannen tot stand gekomen?

Wat hadden we van God ontvangen in de afgelopen jaren?
* Droom – Evangelist in de scandinavische landen
* Churchplanting – blue print
* 3 vlaggen ( Zweden -Denemarken -IJsland)
* Sportveldje
* Huiskerken / gebedsgroepen

Welke nieuwe dingen hebben we ontvangen voor de toekomst?
* internationale gebedsgroepen /prayerrooms
– Internationale gebedsgroepen Online en vanuit daar gebedsmeetingen
– Ales een kerk niet bereid is om samen in Gebed God te zoeken naar zijn plan, dan is de geestelijke bodem niet rijp
– Plaats waar we breed bidden maar ook specifiek voor organisaties , projecten en personen
Gebed is het hoofd
– Maak  “wall van profetie”
– gebedsverhoring en de getuigenis hiervan zal de kracht naar buiten zijn. Kom kijken wat de Heer heeft gedaan, doet en zal doen.

* Archibald Hunter ”God new army of volontairs”
   Deze naam ontving Arend Jan in gebed op 6 September. Dit bleek de geboortedag van generaal Archibald Hunter. Deze generaal was actief in de hele wereld. Eigenlijk sprak uit zijn leven niets wat met onze missie te maken had. Maar de geboortedatum zorgde ervoor dat we toch dachten dat dit van God was. Bij de start van de eerste wereld Oorlog mocht Archibald niet meer naar het front maar werd hij verantwoordelijk voor:  “Raising British army of volunteers”. Deze zin sloeg direct bij ons beiden aan. “Raising Gods new army of volunteers”

* Bruggen. Tijdens gebed kregen we het beeld van de öresundbrug tussen Denemarken en Zweden. De brug staat voor de organisaties en netwerken waar je mee samen werkt en elkaar versterkt in de missie.

* Eurasia, ontvingen we ook in gebedstijd en we kenden deze term niet. Het bleek te staan van Europa en Azië
   Onze eerste roeping blijft naar ons gevoel de Scandinavische landen maar het lijkt of God de ruimte geeft om voorbij deze grenzen te kijken. “Verzet je tentpinnen”.

Wat is ons verlangen
Inspireren:
– Bewustwording, verlangen laten groeien.
– Brainstormen / dromen
– samen concrete doelen stellen

Toerusten:
– Teams bouwen / persoonlijke kwaliteiten
– Tools geven
– Plannen visie ontwikkelen
-“kracht van samen”

Coaching:
– Onderweg zijn en bijsturen, wat zie je waar ga je heen.

Evangelisatie:
–  Mensen bij Jezus brengen , discipelen maken
– Dopen, genezing etc.

Netwerken:
– Aansluiten bij bestaande netwerken
– nieuwe netwerken maken
– Netwerken verbinden