Samen met de Sannerudskyrkan  word er een discipelschapsschool / bijbelschool traject gestart.
De deelnemers krijgen hierin in 6 zaterdagen zowel theoretisch als wel praktische handvatten. Zelf groeien in discipelschap en het ook leren doorgeven.

Arend jan en Esther / “On the righ track” zijn betrokken bij de inhoud en opzetten hiervan. Daarnaast zullen zij ook één zaterdag vullen over praktisch disicpelschap.