On the right track

On the right track

On the right track, op het juiste spoor. Een naam voor een site die aangeeft dat we onderweg zijn.
We komen ergens vandaag en zijn ergens naar op weg.
Deze site beschrijft dit. Hoe we eind 2009 op weg gingen met een droom voor scandinavische landen. En waar we nu staan.

Bovenal zijn we onderweg met elkaar maar ook met Jezus. We volgen steeds maar het spoor dat er is. Vertrouwend dat Hij weet waar we uitkomen.