“On the right track” is de Engelse vertaling van het slogan “På rätt spår.” Slogan van het dorp Kil in Zweden wat een centrale plaats in neemt in ons verhaal.

De naam is niet bedoeld als “kijk ons eens goed bezig zijn,wij zijn op hét goede pad.”
Nee. Het juiste spoor geeft aan dat we achter Jezus aangaan. Niet altijd weten waar we gaan eindigen, maar gewoon stap -voorstap op weg met Jezus

Een naam me een verhaal.
Toen duidelijk werd in welke plaats we zouden starten was het zaak de gemeente in het plan mee te gaan nemen.
We gebruikten het beed van een hardlooproute zoals op de foto.
Je volgt de bordjes ook al heb je geen idee hoe de route loopt. Met Jezus is het net zo. “Je volgt zijn stem en aanwijzing totdat het volgende bordje komt.”
Eén ding weet je zeker: he bent “On the right track” zeiden we meedrer malen.  Na de dienst kwamen er twee gemeenteleden naar ons toe die vroegen of wij wisten wat het slogan van Kil was. Dat wisten we niet.
Dat bleek dus ‘På rätt spår’ te zijn. On the right track dus.
Voor ons weer een bordje erbij die verteld dat we op de juiste weg zijn.

De route is niet het eindstation.
Zo is het ook gegaan in het plan die God voor ons heeft. We hebben steeds “de bordjes” gevolgd en zijn we nog steeds onderweg naar het volgende bordje in het vertrouwen dat we ‘on the right track’ zijn.
Dit plan gaat niet alleen over ons maar ook over jou. Het gaat over bouwen aan Gods plan met deze wereld waar jij ook onderdeel van bent. In Mattheus 28; 19-20 staat deze opdracht:
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Hier willen wij gehoor aan geven aan deze opdracht in Scandinavië  te beginnen in Zweden.
Ook jij kan onderdeel zijn van deze missie als levende bouwsteen door: gebed, bemoediging of door financiële  steun en zo mee te bouwen aan Gods koninkrijk