”On the right track” är den engelska översättningen av slagordet ”På rätt spår.” Slogan för byn Kil i Sverige, som intar en central plats i vår berättelse.

Namnet är inte tänkt att betyda ”titta på oss, vi är på rätt väg.”
Nej. Rätt spår indikerar att vi går efter Jesus. Inte alltid veta var vi ska sluta, utan bara steg för steg på vägen med Jesus

Ett namn mig en historia.
När det blev klart på vilken plats vi skulle börja var det viktigt att ta med kommunen i planen.
Vi använde beed av en löpande rutt som bilden.
Du följer skyltarna även om du inte har någon aning om hur rutten går. Det är samma sak med Jesus. ”Du följer hans röst och anvisningar tills nästa tecken kommer.”
En sak vet du säkert: han är ”På rätt väg” sa vi flera gånger. Efter gudstjänsten kontaktade två kongresser oss och frågade om vi visste vad Kills slogan var. Vi visste inte det.
Det visade sig vara ”På rätt spår”. Så på rätt spår.
För oss ytterligare ett tecken som säger att vi är på rätt väg.

Rutten är inte slutstationen.
Så det gick i den plan som Gud har för oss. Vi har alltid följt ”skyltarna” och är fortfarande på väg till nästa skylt övertygade om att vi är ”på rätt väg”.
Denna plan handlar inte bara om oss utan också om dig. Det handlar om att bygga Guds plan för den här världen som du också är en del av. I Matteus 28; 19-20 ange detta kommando:
Så gå och gör alla nationer till mina lärjungar och döpa dem i Faderns och Sonens namn och den Helige Ande och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och kom ihåg detta: Jag är med dig varje dag tills denna värld är fullbordad.
Här vill vi svara på detta uppdrag i Skandinavien att starta i Sverige.
Du kan också vara en del av detta uppdrag som en levande byggsten genom: bön, uppmuntran eller ekonomiskt stöd och därmed hjälpa till att bygga Guds rike