Blueprint - een ander model van kerk zijn

Groepen die de kerk vormen, Dus geen Kringen. Kringen  zijn meestal een “bijproduct van de kerk ”. Hier is het andersom . Deze groepen ZIJN de kerk.
Hierover meer in het onderwerp over smallchurches.

Hoe zien deze groepen (vanaf nu Smallchurches genoemd) eruit.
In de blueprint komen een aantal kernwaarden voor die in elke smallchurch thuishoren.
De (Cel) groep :
1 Gebed is een hoofdzaak (Hoofd)
2 Het hart is het samen zijn /gemeente zijn. ((aan)bidden, onderwijs) (hart)
3 Biedt de mogelijkheid mensen van buitenaf mee naar binnen te nemen   (Longen)
4 Is een plek van samen zijn /ontmoetten (buik)
5 Steunt en dient de ander (benen)
6 Deelt uit (Arm)
7 Omarmt mensen (Arm)

Elke smallchurch zou deze kernwaarden moeten bevatten, om een volledige smallchurch te kunnen vormen. Missen een aantal onderdelen dan is het GEEN smallchurch.

Er is dus een “standaardstructuur” voor de groep zijn, waarin alle variaties mogelijk zijn.
Deze variaties kun je tegen het licht houden van de 7 kernwaarden die hierboven beschreven zijn.

Evangelisatie:
Ga heen maakt alle volken tot mijn discipelen, doopt hen en leert hen te onderhouden wat ik jullie geleerd heb. Dit is de missie van de kerk en blijft dus ook de missie van de Smallchurches.
Een celgroep hoort te groeien, evangelisatie en groei is dan ook een doel. Je kan ook makkelijk mensen meenemen naar de celgroep omdat de drempel erg laag is.

Losse evangelisatie activiteiten zijn dus ook geen celgroep, maar zullen binnen de celgroep kunnen worden gedaan als “longen” , mensen deelgenoot maken.
Een andere optie is om rond de activiteit een Smallchurch te bouwen.
Je krijgt dan specifieke smallchurches. Ook in deze groepen zullen de 7 basisprincipes moeten worden toegepast.

Mooi voorbeeld van de specifieke groepen zijn de sportcommunities die in bv Nederland zijn.

Oorspronkelijk bedoeld om mensen te bereiken met het evangelie door middel van sport, of zoals next move het verwoord: “discipelen maken in de sportwereld”.
Een sportcommunity avond bestaat uit samen eten en samen zijn , aanbidden, onderwijs, bidden. Daarna gaat het team de straat op om te sporten met de jongeren in de buurt, het evangelie delen in de pauze en hierover doorpraten. Daarna samenkomen en afsluiten.
Teamleden bidden voor elkaar en voor de jeugd op straat. Ondersteunen elkaar in het groeien in geloof. Leren de discipelschap principes en mogen die, struikelend, toepassen. Jongeren van buitenaf zijn weer welkom om in “het team” deel te nemen.

STEUN ZENDING IN ZWEDEN FINANCIEEL
nieuwsbrief-icoon
Meld je aan voor de nieuwsbrief