Zonder voorganger een kerkdienst houden kan dat wel ?

De bijbel geeft zelf al antwoord:
1 Joh 2: 27 Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

De Heilige Geest is ons leven “de Grote leermeester”.
Natuurlijk geeft de Heilige Geest ook mensen met de bedieningen van leraar. Maar dezelfde Geest die Jezus deed opstaan uit de dood woont in ons!!

In een huiskerk kun je de Discovery Bible Method gebruiken,
Een mooie manier om de bijbel te laten spreken. De Geest de ruimte te geven.
Het idee is dat God zelf door de bijbel spreekt wat jij op dat moment nodig hebt.

De Discovery Bible Study doe je het liefst in groepjes.

Het principe:
De basis gedachte van een Discovery Bible Study is dat Gods Woord en Gods Geest samen krachtig genoeg zijn om van mensen echte discipelen en sterke leiders te maken. Het gaat dus niet om een lesje leren, maar om te ontdekken wie Jezus is, wat God van ons vraagt, hoe we goede leiders kunnen zijn door de bijbel. Bij een DBS in een groepssetting is de leider niet de leraar, maar alleen de persoon die leid door vragen te stellen. Interessant is dat Jezus ook vaak mensen leerde door het stellen van goede vragen.

Basis regels voor een goede DBS

  • Ieder antwoord is goed, zolang het te maken heeft met de tekst die je bestudeerd
  • Als iemand iets echt verkeerd begrijpt, verwijs dan opnieuw naar het bijbel gedeelte. Is het dan nog niet duidelijk, help de persoon dan het zover mogelijk zelf ontdekken
  • Discussie is niet de bedoeling
  • Probeer geen andere teksten, tradities of meningen van andere er bij te halen, blijf bij de tekst

Een DBS begint met een compleet bijbelgedeelte, dus b.v. een volledig verhaal, of een ander Bijbelgedeelte wat een begin en een eind heeft.

Er zijn op het Internet veel DBS sets te vinden. Sommige speciaal voor zoekers, anders over de basis van het leven met God, andere speciaal voor moslims etc. Kies een set die bij jouw doelgroep past.

Hoe werkt het?

DOEN !! (15 -25 minuten)

Stap 1    Lezen: Jezus kalmeert de storm – Marcus 4:35-41
Lees het Bijbelgedeelte samen hardop voor. Bij voorkeur in 2 verschillende Bijbelvertalingen,
(Je mag ook een andere tekst kiezen. maar deze is mooi voor een eerste kennismaking met de DBS.)

Stap 2: Individueel – Verdeel je  A4- blad in vier kolommen.
Kolom  1: Welke vers springt er voor mij uit – neem dit letterlijk over
Kolom 2: Schijf dit vers op in je eigen woorden.
Kolom 3:: Wat leer ik hiervan?
Kolom 4: So will I…   Schrijf hier op wat je gaat doen met wat je hebt geleerd en met wie ga je dit delen?

Stap 3: Samen
Bespreek het door in koppels / of met de groep

Geniet ervan hoe persoonlijk de bijbel kan zijn voor iedereen !!