Dankzij u veranderde er iets in Zweden

Beste lezer,

Met deze brief willen wij, Arend Jan en Esther Poelarends, u bedanken voor de steun die u hebt gegeven. Door gebed, door de Gomarus Run, door giften, door persoonlijk berichtjes via onze socials en op vele andere manieren. Veel dank!

We geven u graag een inkijkje in het afgelopen jaar en een vooruitblik op wat er komend jaar op stapel staat. Tevens willen we u vragen of u ons ook volgend jaar met een eenmalige of maandelijkse gift wilt steunen.

Onze grootste les dit jaar was om steeds weer te vertrouwen op God. God zorgt, en daarvoor gebruikt Hij andere mensen. Mensen die iets geven. Tijd, aandacht, bemoediging, geld. En zo bouwen we samen aan Gods koninkrijk.

Voor ons is dat sinds januari in Zweden. Veel mensen reageren best verbaasd. Zweden? Hier in Zweden lijkt van het christendom weinig meer over dan een christelijke cultuur. De meeste kerken zijn vergrijsd en steeds meer kerken sluiten de deuren. Christelijke scholen zijn er niet en de meeste kinderen en jongeren weten niets van de Bijbel. Minder dan 4 procent van de jongeren komt ooit in de kerk. Op de lijst van meest seculiere landen ter wereld is Zweden geklommen naar plek twee.

In dit land willen wij zó graag dat mensen het goede nieuws opnieuw horen. Het geloof is niet achterhaald, Jezus is niet achterhaald en de kerk is niet achterhaald! Hooguit de manier waarop wij het als christenen hebben laten zien en laten horen. In het afgelopen jaar zijn we in het dorp waar wij wonen (Kil) aan de slag gegaan met integreren, de taal zo goed mogelijk leren spreken, contacten leggen en aansluiting zoeken bij de christenen die nog steeds passie voor Jezus hebben. Met als doel om nieuwe plekken te creëren waar mensen het Evangelie horen, gezien worden, liefhebben en leren om het geloof te delen.

Er is hoop! Misschien ziet het er wel heel klein uit, maar wij zien van alles bewegen. Maandelijks hebben we een avond met aanbidding en gebed. De eerste huiskerk is gestart en wat is het gaaf om mensen te zien groeien in geloof. Wekelijks hebben we via sport contact met kinderen, tieners, volwassenen en ouders. We bouwen relaties en hebben elke keer een tijd waarin we iets kunnen delen over Gods liefde voor hen. Het team dat dit samen doet groeit, zowel in aantal als in discipelschap.

Vanuit de regio en de omliggende plaatsen is de interesse gewekt. Vooruitkijkend willen we volgend jaar een netwerk bouwen van christenen om samen dit soort nieuwe groeiplekken op te zetten. Alleen kun je de wereld niet veranderen, samen kan dat wel!

Samen, daar bent u dus ook onderdeel van. Wat in Zweden gebeurt, kan mede dankzij uw gift! Dankzij u zijn er zaadjes gepland in Zweden en is de eerste groei zichtbaar.

Wilt u ons ook in het komende jaar steunen? Het kan simpel via deze link: https://www.ecmnederland.nl/doneer-aan-poelarends

Bedankt en Gods zegen,
Arend Jan en Esther Poelarends

www.ontherighttrack.eu
www.facebook.com/ontherighttrack.eu
www.instagram.com/ontherighttrack.eu